TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja (podaljšanje l…

TPO in AED ter dodatni postopki oživljanja – obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi Sprostitev dihalne poti, vstavitev ustno žrelnega tubusa, rokovanje z dihalnim balonom, ocena dihanja, aplikacija kisika, vzpostavitev intravenske poti, nastavitev infuzije, varna defibrilacija, ABCDE pregled vitalno ogroženega bolnika, sodelovanje s timom med reanimacijo. Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms