Światowe Dni Młodzieży Kielce 2016

„Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych” (Jan Paweł II, Orędzie do młodych z okazji V ŚDM, 1990).

W tym duchu, w I Niedzielę Adwentu, rozpoczyna się trzyletnie przygotowanie polskiej młodzieży do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 i Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać w małych grupach tworzonych przy parafiach, szkołach i uczelniach, a składających się z młodych urodzonych w latach 1981 – 2000. W ramach comiesięcznych spotkań i osobistej refleksji proponowany jest program formacyjny, przygotowany przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM, którego zwieńczeniem będzie spotkanie młodzieży z całego Kościoła w Krakowie. Jest on dostępny na stronach Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży www.kdm.org.pl. Dlatego Diecezjalny Koordynator ŚDM, ks. Sławomir Sarek, zachęca młodych oraz księży, siostry zakonne, katechetów i liderów grup apostolskich o włączenie się w to dzieło przez organizowanie małych grup przygotowawczych i modlitwę w tej intencji. Lokalnymi koordynatorami będą Księża – Dekanalni Duszpasterze Młodzieży.

Osoby chcące się zaangażować w to dzieło zapraszamy do otwartej grupy:

https://www.facebook.com/groups/sdmkielce/

Oficjalna strona diecezji kieleckiej – http://sdm.diecezja.kielce.pl/

Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms