Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 29 czerwca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie w Zielonej Górze Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15 65-036 Zielona Góra pokój 01 Termin: 7 lipca 2020 r., godz. 9.00 – 14.00 Formularz należy przesłać do 6 lipca 2020 r. Agenda spotkania: – Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. – System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – zagadnienia techniczne. – Zasada równości szans i niedyskryminacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres email. Formularz dostępny jest na stronie: https://power-wupzielonagora.praca.gov.pl/-/12814302-spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursu-w-ramach-po-wer-powr-01-02-01-ip-25-08-k04-20-

Z uwagi na konieczność zachowania wymagań związanych z epidemią COVID-19 i związane z nią utrudnienia, umożliwiamy również udział w spotkaniu on-line. 15-20 minut przed spotkaniem zostanie przesłany do Państwa link aktywacyjny umożliwiający udział w spotkaniu. Spotkanie przeprowadzane będzie za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Udział w spotkaniu następuje poprzez otworzenie linku przesłanego przez organizatora pocztą elektroniczną. Mają Państwo trzy możliwości dołączenia się do spotkania on-line: – za pomocą przeglądarki Microsoft Edge, – poprzez pobranie aplikacji na komputer, – poprzez pobranie aplikacji na telefon. Podajemy link do pobrania aplikacji: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app Do prawidłowego działania aplikacji potrzebny jest mikrofon oraz kamera. Użytkownik podłączając się do spotkania zobowiązany jest podać imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu, jaki reprezentuje. Również w formularzu zgłoszeniowym proszę zaznaczyć, czy chcą Państwo wziąć udział w spotkaniu bezpośrednio w siedzibie WUP, czy też on-line. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na spotkania bezpośrednio w siedzibie WUP, zakładamy możliwość przeprowadzenia dodatkowych spotkań w dogodnych terminach, o czym zostaną Państwo powiadomieni w informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail email.