Sao Khue Talent Academy

Học viện Tài năng Sao Khuê tổ chức các khóa học tiếng Anh và dịch thuật chuyên nghiệp: 1. Đào tạo Biên Phiên Dịch 2. Tiếng Anh chuyên ngành 3. Tiếng Anh giao tiếp 4. Tiếng Anh trẻ em (SKeTA Kid) 5. Tiếng Anh doanh nghiệp 6. Tiếng Anh trải nghiệm 7. Tiếng Anh Du học 8. Tiếng Anh cấp tốc theo yêu cầu 9. Tiếng Anh học thuật (IELTs, TOEIC, TOEFL, B1, B2…) 10. Tiếng Anh CEO/khởi nghiệp