POLACY PRZECIWKO IMIGRANTOM!

UWAGA! Data 31.12.2016 oznacza tylko jak najdalsze odłożenie końca wydarzenia. Samo wydarzenie ma służyć informowaniu o akcjach antyimigranckich! Rodacy! Pomimo: 1. Licznych badań opinii publicznej, które pokazują, że w zdecydowanej większości Polacy NIE CHCĄ tu imigrantów z Afryki i Azji! 2. Licznych protestów organizowanych w ostatnim czasie przez środowiska narodowe w całej Polsce! 3. Fatalnych doświadczeń krajów Europy Zachodniej oraz Północnej związanej z imigrantami z Afryki i Azji! 4. Incydentów wyrażających poparcie dla organizacji terrorystycznych wśród populacji islamskiej na Starym Kontynencie! 5. Zapowiedzi polityków (w tym PO) oraz urzędników, którzy otwarcie mówią, że przyjęcie imigrantów nam się nie opłaca! 6. Dziesiątek tysięcy repatriantów, którzy tylko czekają na wymarzony powrót do Ojczyzny! 7. Ubożenia społeczeństwa, co zmusza Rodaków do wyjazdu na przymusową emigrację zarobkową! (Nie)rząd polski zdecydował się na przyjęcie 12 000 (a licznik bije!) emigrantów z Afryki Północnej! – Nie wiemy, kim oni są! – Nie wiemy, jakiego będą wyznania! – Nie wiemy, kto będzie za nich płacić i opłacać ich zasiłki! – Nie wiemy, gdzie będą mieszkać! – Nie wiemy, gdzie będą się uczyć i jak będą funkcjonować, nie znając totalnie języka!

Pokaż mi Pełny opis zdarzeń

Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms