Phụ Nữ Khởi Nghiệp Kinh Doanh Online

Chúng tôi là những người mẹ đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống mong muốn được tự do tài chính và đã từng khởi nghiệp kinh doanh online với kinh nghiệm bằng 0. Chúng tôi liên kết những người mẹ đang làm nội trợ toàn thời gian hoặc đang có công việc ổn định nhưng muốn kiếm thêm thu nhập từ kinh doanh online để tạo nên một cộng đồng những người mẹ kinh doanh online, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau thành công. Những gì chúng tôi chia sẻ KHÔNG phải là chương trình LÀM GIÀU NHANH mà đòi hỏi nhiều THỜI GIAN, NỖ LỰC, HỌC HỎI để xây dựng một công việc kinh doanh bền vững. Tuy nhiên chúng tôi cung cấp CÔNG CỤ, ĐÀO TẠO ONLINE/OFFLINE nhằm đảm bảo bạn có thể khởi nghiệp thành công. Hội thảo bao gồm: 1) Xu hướng hiện tại để kinh doanh online 2) Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh online mà không phải dự trữ hàng hóa và giảm thiểu tối đa chi phí 3) Làm thế nào để quảng cáo và thu hút khách hàng mà không tốn tiền 4) Các khóa đào tạo miễn phí để bạn bắt đầu hành trình kinh doanh online Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện