Oncologisch Voetzorgverlener OVV (r)

ONCOLOGISCH VOETZORGVERLENER (OVV) Een oncologisch voetzorgverlener is iemand die zich bewust is van de implicaties van de ziekte kanker en de behandeling ervan, zodat in afstemming met de behandelend arts of verpleegkundige een veilig en doelmatig voetzorgtraject kan worden ingezet. Deelnemers aan de opleiding hebben minimaal twee jaar ervaring als (voet)zorgverlener; staan ingeschreven in een kwaliteitsregister van een beroepsvereniging voor voetzorg en hebben een duidelijke motivatie geschreven waarom zij aan deze opleiding willen deelnemen. Een belangrijk deel van de opleiding wordt besteed aan communicatie met een kankerpatiënt en diens familie. De stages geven inzicht in de problematiek waar kankerpatiënten en hun naasten in de praktijk mee te maken krijgen. Dat is belangrijk voor het vormen van een goede inleving in de situatie van cliënten. OPZET CURRICULUM Theorie 36 uur Zes dagen van zes uur Praktijk 12 uur Twee dagen van zes uur Zelfstudie 52 uur Inclusief stageverslagen en casus Examen  6 uur Totale studielast 106 uur De OVV opleiding in Gent wordt gegeven gedurende twee periodes van drie opeenvolgende lesdagen en heeft het volgende schema: 17-10-2019: Opening (Inleiding; Wat is kanker; Neuropathie als gevolg van kankerbehandelingen) 18-10-2019:De gevolgen van chemo en doelgerichte therapie voor huid en nagel en skelet; Screening &              Preventie, paraneoplastische syndromen; Lymfoedeem & Lipoedeem) 19-10-2019: Ervaringsdeling; Onco-psychologie 21-11-2019: Instrumentele behandeling; Communicatie (Verwijsbrief/Overdrachtsstaat); Ervaring 22-11-2019: Massage bij kanker; Look Good Feel Better; Hygïene & Infectie preventie 23-11-2019: Inloophuis & Opvang; De laatste fase; Oncozorg voor voeten wat is dat nu precies?; Afsluiting Op basis van beschikbaarheid docenten kunnen onderwerpen tussen lesdagen verschoven worden. Locatie nog onder voorbehoud. Zie voor meer informatie de OVV webpagina Of vraag de studiegidsaan (info@mischanagel.nl). Prijs De kosten van deze opleiding bedragen € 1295,00. Dit bedrag is inclusief inschrijfgeld en bedraagt 10% van het cursusgeld: € 129,50. Na bevestiging van inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk. Digitaal lesmateriaal, lunch en consumpties tijdens de lesdagen zijn bij de prijs inbegrepen. BTW 0%. Deelnemer betaalt bij inschrijving het inschrijfged via Eventbrite. Bij doorgang van de opleiding wordt het restantbedrag eveneeens via EventBrite betaald. BVV verleent 100 accreditatiepunten na het succesvol afronden van deze opleiding door het behalen van het examen. Bij deelname aan deze opleiding aanvaardt u onze algemene voorwaarden​.   Verwijderen of bijwerken evenement