NIE CHCĘ, aby wbito gwóźdź do trumny Polskiej Psychiatrii.

2016 rok Szanowni Państwo, Niestety kolejny raz musimy walczyć o polską psychiatrię. W 2015 roku, kiedy ta grupa powstała, udało się nam powstrzymać likwidację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wowczas partia rzadzaca bylo PO i PSL a nasze starania wspieral PiS. Dzis? Dziś uslyszelismy zlisliwy chichot losu a program ten znowu jest zagrożony. Znowu czujnie stajemy aby o niego walczyć. I o jego realizację. Bez względu na opcję polityczne, bez względu na to kto jest u władzy, będziemy walczyć o prawo do godności i nowoczesnej opieki psychiatrycznej w Polsce. Bądźcie z nami! Tak było w 2015 roku: O CO CHODZI? 9 – 10 – 11 września odbęda się 3 ostatnie posiedzenia Sejmu tej kadencji, podczas jednego z nich planowane jest przegłosowanie propozycji LIKWIDACJI Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

PETYCJA https://secure.avaaz.org/pl/petition/do_pani_Malgorzaty_KidawyBlonskiej_Marszalek_Sejmu_RP_Zatrzymaj_likwidacje_Narodowego_Programu_Zdrowia_Psychicznego/

MAMY WPŁYW: Ministerstwo wstępnie zapowiada wprowadzenie koniecznych zmian! Czekamy na pisemne konkretne deklaracje, umożliwiające realizacje programu w latach 2016-2020. ►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► Krótkie wprowadzenie dla nieśledzących tematu. Dotychczas (2011-2015) NPOZP miał korzystne umiejscowienie prawne, przejrzystą i całościową koncepcję zmiany, szczegółowo rozpisane zadania. Niepowodzenia jego realizacji miały różnorakie przyczyny, ale jedną z głównych była, zauważalna bierność wyrażająca się brakiem zainteresowania głównych realizatorów (przede wszystkim MZ i NFZ, a w konsekwencji większości samorządów). Obecnie Ministerstwo Zdrowia proponuje zaniechanie, choć Program mógł być realizowany wolniej, etapami lub różnymi ścieżkami stosownie do uwarunkowań i potrzeb definiowanych przez samorządy. Wchłonięcie NPOZP przez NPZ proponowane obecnie w ustawie o zdrowiu publicznym (uzp) nie rozwiązuje problemów utrudniających jego realizację, a przeciwnie: – pozbawia go rangi ustawowej – tj. m. in. bieżącej kontroli parlamentarnej, – buduje iluzje prawne – żadne z zadań zdrowia publicznego (art. 2) nie dotyczy reformy systemu opieki psychiatrycznej, a wpisanie chaotycznie formułowanych zadań do NPZ nie obliguje do tej fundamentalnej, niełatwej zmiany – mogą one być bardzo łatwo zaniechane, – zaciera przejrzystość i wyrazistość proponowanej koncepcji i celu prowadzonej reformy, – nie wskazuje podmiotu inicjującego, koordynującego i monitorującego przebieg zmiany, – nie wskazuje konkretnych zadań do wykonania ani wskaźników ich realizacji, – nie zwiększa finansowania, a przewidywane w uzp środki na realizacje celu operacyjnego C (Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego) pozostają w całkowitej dysproporcji do niezbędnych nakładów inwestycyjnych i bieżącego funkcjonowania, nie przewidują też żadnych nowych mechanizmów finansowania, W tej sytuacji, proponowana zmiana rangi, roli i zadań NPOZP niweczy nadzieje na rozpoczęcie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, zniechęca do dobrych praktyk tam, gdzie zostały zainicjowane, potęguje przekonanie o dyskryminującym podejściu do problemów opieki psychiatrycznej i jej użytkowników. W opinii środowiska (a jest to kilka milionów osób: profesjonaliści, pacjenci i ich rodziny) bardzo poważnym błędem jest proponowanie zaniechania wykreślenia NPOZP z ustawy psychiatrycznej za pomocą przepisów zmieniających w ustawie o zdrowiu publicznym. Przeciwnie, celowym i wręcz koniecznym jest przygotowanie kontynuacji NPOZP na lata 2016-2020 w ramach dotychczasowych zapisów ustawy psychiatrycznej. Natomiast do ustawy o zdrowiu publicznym można odesłać Ewentualnie, zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego. Będzie to zgodne z jej duchem i literą. ciekawym polecam:

– http://psychiatriasrodowiskowa.weebly.com/ratowanie-npozp.html

– NPZOP 2011-2015:

http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npoz_zdrpub_03112011.pdf

– projekt NPZ (zadania związane ze zdrowiem psychicznym są na str. 88 pdf): jak widać celów dużo, kasa = 27,5mln do 36,5mln

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf

/0/B112ED4DACB12029C1257E8400414870/%24File/3675.pdf

– zapis dyskusji na posiedzeniu komisji zdrowia 5 sierpnia: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-221

Rozmowa z prof. Wciórką http://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1488115,Jak-poprawic-system-lecznictwa-psychiatrycznego

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►► DZIAŁAJMY! W dniu 3 września w czwartek godz. 12 osoby zgromadzone przed UW w kilku miastach kraju wręczą petycje do Pani Premier Kopacz. W Krakowie uczyni to Przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzin – Pani Janina Kępińska. Pani Anna Dymna będzie albo z nami albo w Lublinie Liczymy na Wasze wsparcie! Fievent.com | Contact | Privacy | Terms