Naar een vree wijze job voor de klas … Infoavond voor z…

Geef je carrière een nieuwe richting … Maak de sprong naar een vree wijze job voor de klas! Stedelijk Onderwijs Gent organiseert op 20 november een infoavond voor zij-instromers. Samen met enkele externe partners (VDAB, Arteveldehogeschool HoGent en UGent) bieden we je deze avond algemene info en info op maat aan. Benieuwd naar je kansen en mogelijkheden als onderwijzer of leerkracht en bij het Stedelijk Onderwijs Gent? Meer weten over loon en anciënniteit, over opleidingen en eventuele verkorte trajecten? Je komt het er allemaal te weten. Voor al je vragen en bekommernissen kan je op deze avond ook terecht bij onze ervaringsdeskundigen, mensen die zelf recent instroomden in het onderwijs en nu voor de klas staan in het kleuter, lager, secundair of volwassenenonderwijs. Ook het buitengewoon onderwijs is vertegenwoordigd. Je kan je deze avond ook direct registreren op Jobline, het online sollicitantenbestand van het Stedelijk Onderwijs Gent. Tot dan! Programma: 19 – 19.30 uur: Onthaal19.30 – 20.30 uur: Algemene info door VDAB en Stedelijk Onderwijs Gent20.30 – 21.30 uur: Conversatietafels met ervaren zij-instromers uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (secundair onderwijs, volwassenen onderwijs en deeltijds (kunst)onderwijs, info op maat bij de onderwijsverstrekkers, VDAB en medewerkers van het Stedelijk Onderwijs Gent Verwijderen of bijwerken evenement