Luceat Lux Tua: Happy CIX's 1st Debut Anniversary

Để chúc mừng 1 năm debut của Byoung Gon cũng như là của CIX, blog mình có một event nho nhỏ để đánh dấu lại ngày đặc biệt này ? Set gift gồm: -1 cup CIX -1 banner CIX -5 card của từng thành viên CIX -1 photostrip CIX -1 special gift Set của BX -2 card BX -1 set sticker __________ Tụi mình sẽ bắt đầu tính bill từ lúc 11h chủ nhật ngày 19/7 và kéo dài cho tới khi hết gift?