KỶ LỤC VIỆT NAM : UEH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ NHIỀU SIN…

KỶ LỤC VIỆT NAM: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ NHIỀU SINH VIÊN CHECKIN NHẤT TRÊN BẢN ĐỒ VIỆT NAM. Chương trình do Đoàn TN – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế Tp. HCM thực hiện nhằm kỷ niệm 40 năm thành lập trường (27/10/1976 – 27/10/2016). Đây cũng là dịp cho sinh viên UEH có thể giới thiệu những hình ảnh đẹp của quê hương mình đến toàn thể cộng đồng sinh viên UEH.