Khoá Essence Business – Lãnh đạo bằng não phải

Chúng ta đang bước vào một thế giới mới tiếp tục trở nên phức tạp hơn, toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau. Thời đại kỹ thuật số hiện nay đang có những ý nghĩa quan trọng đối với việc kinh doanh, truyền thông và lãnh đạo. Sự lãnh đạo thông thường không theo kịp với sự thay đổi nhanh chóng như vậy. Đối với các doanh nghiệp ngày nay để tồn tại, các công ty phải đáp ứng nhu cầu liên tục về hiệu quả, tính linh hoạt và năng suất ngày càng cao, nhưng những gì cần làm cho các doanh nghiệp ngày nay phát triển thành những câu chuyện thành công của ngày mai? Ngoài các cơ cấu hoạt động cơ bản, lãnh đạo đã nhiều lần được công nhận là chìa khóa để tiến hành kinh doanh thành công ở mọi cấp. Văn hoá của công ty là một sự phản ánh ý chí của nhà lãnh đạo và được truyền đạt thông qua cách sống của họ. Nhiều doanh nghiệp chỉ dựa vào kiến ​​thức nhận thức một mình để có hiệu quả, nhưng cách tiếp cận này không chỉ đơn thuần mang lại năng suất cao hơn trên quy mô lớn và do đó điều quan trọng đối với các doanh nghiệp ngày nay là đầu tư vào sự phát triển cá nhân và tình cảm của các nhà lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo có tác động cuối cùng đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, và họ phải giải quyết và liên quan đến mọi người. Điều quan trọng là phải trao quyền cho họ và trang bị cho họ không chỉ với kiến ​​thức về sản phẩm mà sự hiểu biết thấu đáo về các loại thông tin tình báo khác nhau để giao dịch với mọi người và đồng nghiệp, cho phép họ phát triển trí tuệ cảm xúc nội tại của họ là động lực của các hành vi và giao tiếp bên ngoài. Các nghiên cứu mới nhất về thần kinh học và nghiên cứu não đã biến sự hiểu biết của chúng ta về lãnh đạo trên đầu của nó vì những gì chúng ta biết về chuyên môn của hai bên não: não bộ não có nhận thức đặc biệt và não phải có quan hệ tình cảm chuyên biệt. Bây giờ chúng ta có bằng chứng rằng não phải là cốt lõi của sự tự tổ chức của bộ não *** người khi nó phát triển trong bối cảnh của các mối quan hệ. Phía bên phải của não chiếm ưu thế trong lĩnh vực giao tiếp tình cảm. Nó cũng chuyên về sự tự nhận thức và quản lý tình cảm của chúng ta để chúng ta đối phó một cách tích cực hoặc thụ động với căng thẳng trong môi trường xã hội của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp cận thế giới từ phía bên trái của não, chúng ta sẽ thấy từng cá thể như một vũ trụ nhỏ, vô hạn những khoảnh khắc, kinh nghiệm và nhận thức. Nếu chúng ta tiếp cận thế giới từ phía bên phải của não chúng ta thấy thế giới như một tổng thể, chứ không phải là những khung riêng biệt của một bộ phim. Nhìn toàn bộ bức tranh, «bức tranh lớn hơn» đòi hỏi kỹ năng cảm xúc rất cụ thể mà nhiều doanh nhân sở hữu. Những kỹ năng này không thể đạt được về mặt trí tuệ, nhưng có thể đạt được theo kinh nghiệm và điều này làm cho lãnh đạo từ phía bên phải của não trở nên cực kỳ độc đáo. Khoá học: Lãnh đạo bằng não phải dành cho các chủ doanh nghiệp cung cấp cho bạn cách thức tiếp cận mới trong điều hành doanh nghiệp cũng như kinh doanh. Đây là khóa học lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam: Thời gian: 29-30/8/2017 Địa điểm: Hà Nội Học phí: 15,000,000đồng Link đăng kí: Vì số lượng có hạn bạn vui lòng đăng kí sớm để giữ chỗ. Hotline: Hà 0973717423 Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms