Khóa 3 1000 Young Leader in innovation 3-4-5 tháng 7

Tuyển sinh Khóa 3 Thủ Lĩnh Trẻ Đổi Mới Sáng Tạo khóa 3 ngày 3-4-5 tháng 7 Đặc biệt có 20 học bổng cho các bạn cán bộ Đoàn , hội sinh viên, câu lạc bộ khởi nghiệp v.v tại các trường Đại Học trong khóa 2 Chương trình 1000 Thủ Lĩnh Đổi mới Sáng Tạo và Khởi Nghiệp tầm nhìn 10000 Thủ Lĩnh trên cả nước hướng tới kiến tạo một thế hệ người trẻ Việt Nam có tinh thần và năng lực đổi mới sáng tạo trong công việc lẫn trong khởi nghiệp, tạo nguồn nhân lực thực thi chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp năm 2020. Chương Trình được sáng lập bởi ba đơn vị VGU, NTTU và VBM, được bảo trợ bởi SIHUB, IPP và các đơn vị khác. Đối tượng tham gia chương trình: bạn trẻ dưới 35 tuổi và • Muốn/Cần SÁNG TẠO hơn • Muốn/Cần các SÁNG TẠO của bạn trở nên HỮU ÍCH • muốn/Cần trở thành THỦ LĨNH Đổi mới sáng tạo trong cộng đồng của bạn. Những giá trị nhận được từ chương trình 1. Kích hoạt và phát triển các năng lực đổi mới sáng tạo trong bản thân các bạn. 2. Biết cách áp dụng các công cụ để đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp làm việc, trong start up, cộng đồng, và trong cuộc sống của các bạn. 3. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại cộng đồng bạn đang hoạt động xây dựng hình ảnh lãnh đạo và thương hiệu cá nhân của chính bạn. 4. Gắn kết và tham gia nhiều hoạt động sau khóa học từ hệ sinh thái Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước Nội dung Bootcamp huấn luyện 3 ngày ( ngày 03 cho tới 05 tháng 7 ) khóa 3 • Ngày 1: Phát hiện cơ hội đổi mới sáng tạo • Ngày 2: Phát triển và đánh giá tính khả thi ý tưởng Đổi mới sáng tạo • Ngày 3: Tâm thế thủ lĩnh Đổi mới sáng tạo 1 ngày huấn luyện tăng cường (thông báo sau) • Ngày 4: Tăng cường năng lực Lãnh đạo đổi mới sáng tạo Sau chương trình tập huấn, dự án thực hiện các mục tiêu đề ra bằng cách gắn kết người học vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa các trung tâm sáng tạo, hệ thống vườn ươm khởi nghiệp và các đơn vị hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của nhà nước và tư nhân tại TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và các tỉnh thành khác. Chi phí: 3.000.000VNĐ/học viên/khóa 3 ngày ************************* Khóa 3 từ 03-05 tháng 7 Ưu Đãi Khóa 3 : Chương trình đầu tiên được tài trợ của các đơn vị NTTU, VGU, VBM, Sihub và IPP mức học phí ưu đãi như sau: *** Học viên đến từ trường Đại học (cán bộ đoàn hội, clb Sinh viên; Giảng viên, cán bộ hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ khởi nghiệp, …): 600.000VNĐ/học viên/boothcamp 3 ngày *** Học viên đến từ Doanh nghiệp: 1.200.000VNĐ/học viên/boothcamp 3 ngày Đặc biệt – Đặc biệt có 20 xuất học bổng cho các bạn công tác tại hội sinh viên, cán bộ đoàn các trường đại học ********************** Đăng ký ngay: #1000lanhdaotredoimoisangtao #1000leaderinnovationcreativity #vbm #vgu #NTTU #1000thulinhtredoimoisangtao Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms