ISTQB Certifikovaný tester základná úroveň (CTFL) – 20.7.

Akreditované školenie ISTQB Certified Tester Foundation Level v slovenskom jazyku. Školenie pokrýva základy testovania softvéru, aplikovateľné na všetky priemyselné odvetvia, v ktorých sa vyskytuje vývoj a implementácia softvéru.