HR & Intellectueel eigendom (in Dutch) #HRday #workshop #…

THIS WORKSHOP WILL BE IN DUTCH Wie heeft het recht? HR en intellectuele eigendom Nieuwe dingen creëer je zelden alleen. Je werknemers zijn erbij betrokken. Een onderaannemer of freelancer doet een stuk van het werk. Wie is dan eigenaar van de gecreëerde intellectuele eigendomsrechten? En *** kan je ervoor zorgen dat jij dat bent? Kan je je werknemers een vergoeding voor auteursrechten uitkeren onder een gunstig fiscaal regime? En kan je als zaakvoerder of als freelancer zelf ook gebruik maken van die regeling? *** pak je dat concreet aan? In deze sessie biedt Nicolas Wesling van LAWTREE antwoord op volgende vragen: Wie is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op een creatie, een uitvinding? Kan je zelf een bedrijf opstarten op basis van een uitvinding gedaan als werknemer? Welke intellectuele eigendomsrechten kunnen worden overgedragen? Welke vormen van overdracht zijn er en *** leg je deze juridisch vast? En wat bij een gezamenlijke ontwikkeling met een ander bedrijf of een kennisinstelling? *** werkt de fiscaal gunstige maatregel voor auteursrechten en kan ik die gebruiken om mijn werknemers een extra vergoeding uit te keren? Kan ik ook gebruik maken van het fiscaal voordeel als zaakvoerder, of met een eenmanszaak? Deze sessie wordt aangeboden door Flanders DC. Flanders DC heeft verschillende relevante checklists en modelcontracten rond IP en HR ter beschikking. Caroline Merckx overloopt aan het einde van de sessie kort welke van deze gratis tools relevant voor jou kunnen zijn.  Do you want to CARPOOL? Register on  driver or passenger. Don’t forget to register for every event/workshop/… you want to attend. Verwijderen of bijwerken evenement