Hot Dock OPEN CALL 2020

HotDock Project Space uverejňuje otvorenú výzvu na predkladanie výstavných projektov pre kurátorov a umelcov. Výzva platí pre kurátorov, umelcov/umelkyne pracujúcich v akomkoľvek médiu. Plánovaná výstava sa uskutoční v roku 2020 (dôsledkom obmedzení Covid je konkrétny dátum výstavy predmetom diskusie) – môže ísť o individuálnu alebo kolektívnu výstavu. – rozpočet na realizáciu výstavy: 700 eur. – termín realizácie výstavy: september/október 2020 – miesto realizácie: HotDock Project Space, Topolčianska 12, Bratislava Prihláška musí obsahovať: – vo formate PDF/ doc/ docx! – Meno, e-mail, telefónne číslo – CV – portfólio autora – link na web autora (nie je podmienkou) – anotácia / popis projektu – pri hodnotení projektov budeme taktiež hodnotiť akým spôsobom projekty reflektujú kontext v ktorom, sa naša galéria nachádza a taktiež ako projekty zapadajú do témy DEGROWTH, ktorá spája náš tohto ročný program.

Prihlášky posielajte na e-mail: email

Deadline na posielanie prihlášok: 15. 7. 2020 Zverejnenie výsledku Open Call 2020: do 31.7. 2020 viac info: www.hotdock.sk, www.instagram.com/hotdockprojectspace ***english version*** is pleased to announce our 2020 Open Call for group and solo exhibitions! Artist and curators are invited to submit their project proposals for consideration. Because of the corona virus we are reorganizing our whole exhibition program(for the year 2020) and unfortunately at this point we are unable to specify the exact date. The complete budget for the exhibition is 700euro (including the honorary fee for the artist and the curator) Artists working in all medium are welcome to apply.

Please send your portfolio and a project proposal to email. Important! Preferably in PDF Doc and Docx, link to a websites or other material will also be accepted.

The application must include contact information, email, telephone number, portfolio, CV the project proposal. The project proposals should take into consideration exhibition program for 2020 which revolves around the theme of DEGROWTH. Deadline for the application: 15. 7. 2020 The open-call results will be announced: 31st of July 2020 more info: https://www.hotdock.sk/, www.instagram.com/hotdockprojectspace HotDock Project Space, Topolcianska 12, Bratislava, Slovakia —- Aktivity HotDock project space a projekt Degrowth v roku 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.