Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ Cest-2017

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies – CEST) là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và công bố các công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa ba trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO Chủ đề “Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại”, bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau: + Khoa học giáo dục: – Quản lý nguồn nhân lực – Quản lý, đổi mới chương trình đào tạo – Khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo – Quản lý tài chính – Liên kết nhà trường – doanh nghiệp + Khoa học công nghệ: – Công nghệ thông tin – Công nghệ điện, điện tử-viễn thông – Công nghệ y – sinh, vi sinh – Công nghệ cơ khí – Công nghệ cơ – điện tử – Công nghệ hóa – vật liệu – Công nghệ tự động. Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms