Hebrew ZC 2019

6 עם יוסף שוילי  הזוהר מלמד אותנו שלכל שבוע יש אנרגיה מיוחדת כאשר אנרגיה זו מועברת בצורה של עבודה רוחנית, היא יכולה לעזור לנו בכל מימד בחיים. תוך כדי הגדילה הרוחנית והשימוש באנרגיה השבועית יכולים לשנות את המודעות שלנו. שינוי זה מאפשר לנו, בתמורה, לראות את העולם דרך עדשות רחבות יותר ולאפשר שינויים משמעותיים בחיינו.ו חיי היומיום נראים אחרת כאשר אנו מתחברים לתמונה הגדולה. שינוי נקודת המבט שלנו מאפשר לנו לשחרר את הדברים שאינם מועילים או חסרי ערך עבורנו, להתגבר על המכשולים ולקבל שליטה. שעור הזוהר השבועי מציע לנו, בכל שבוע, את האפשרות להעמיק את הידע שקבלנו בקורסים הבסיסיים, להשתמש בכלים וליישם את המושגים העוצמתיים האלה בחיינו, בדרך מעשית.י על ידי שימוש בסדנאות, מדיטציות ולימוד כלים נוספים מחוכמת הקבלה אנו מתחילים את השבוע חזקים יותר עם תובנות אשר מעניקות לנו יתרונות אמתיים בחיים When: Tuesdays | Ongoing Course  Who: Yosef Shvili Included in Community Membership or $15.00 without Membership.