HATCH FAIR the Fifth – Da Nang

(Please scroll down for English version) ✦✦ HATCH! FAIR trở lại với tên gọi HATCH! FAIR THE FIFTH ✦✦ Với chủ đề See the Unseen, HATCH! mang đến một bức tranh chưa kể về khởi nghiệp Việt Nam trong chặng đường 5 năm từ góc nhìn của không chỉ những người và tổ chức xây dựng cộng đồng khởi nghiệp như HATCH!, mà còn từ các đơn vị khởi nghiệp, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư trong và ngoài nước thông qua hành trình từ Bắc đến Nam, qua Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, chương trình Hội nghị khởi nghiệp sẽ diễn ra lần lượt vào ngày 23 tháng 9 và ngày 7 tháng 10, mang đến những buổi hội thảo giao lưu và đàm thoại với các khách mời là những đại diện tiêu biểu của khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, sân khấu sự kiện sẽ diễn ra vòng hai cuộc thi khởi nghiệp HATCH! BATTLE để giành vé tham gia chung kết tại TP. Hồ Chí Minh. Tại TP. Hồ Chí Minh, HATCH! FAIR THE FIFTH được tổ chức trong hai ngày, 27 & 28 tháng 10, với hai hoạt động chính là Hội nghị khởi nghiệp và Triển lãm khởi nghiệp. Hội nghị khởi nghiệp tiếp tục trở thành nơi chia sẻ kiến thức và dự đoán về hướng phát triển của các công nghệ mới nhất như AR, VR, AI, Block chain và IoT tại Việt Nam và thị trường khu vực, cũng như kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn then chốt. Triển lãm khởi nghiệp dự kiến sẽ thu hút 200 doanh nghiệp, bao gồm các đơn vị khởi nghiệp công nghệ và sáng tạo, với mục tiêu giới thiệu sản phẩm và thu hút quan tâm hợp tác từ những người tham gia, đối tác và nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin về chương trình trên các kênh truyền thông của HATCH! và sự kiện HATCH! FAIR THE FIFTH. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé! ► Hà Nội (23 tháng 9): ► TP Hồ Chí Minh (27-28 tháng 10): Khác với nhiều sự kiện về khởi nghiệp tại Việt Nam, đơn vị tổ chức HATCH! VENTURES định vị HATCH! FAIR không chỉ là nơi hội tụ của giới khởi nghiệp trong nước và quốc tế, mà còn là nơi giao thoa của nhiều tài năng và chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ, nghệ thuật, môi trường và văn hoá. Trước đó, sự kiện HATCH! FAIR 2016 đã thu hút hơn 120 doanh nghiệp công nghệ và sáng tạo tham gia triển lãm, ghi nhận hơn 3,000 lượt tham gia trong 2 ngày, nhiều đoàn doanh nghiệp và hơn 70 diễn giả quốc tế với kinh nghiệp và kiến thức về các công nghệ mới nhất (bao gồm Trí thông minh nhân tạo, Thực tế ảo, Đồng tiên ảo Bitcoin) từ hơn 20 quốc gia. Thông tin chi tiết HATCH! FAIR THE FIFTH, tại: Liên hệ: fair@hatch.vn | +84 4 6275 7406 ✦✦ HATCH! FAIR is coming back as HATCH! FAIR THE FIFTH ✦✦ With the concept of «See the Unseen», HATCH! FAIR THE FIFTH promises new approaches to the startup ecosystem by bringing up untold stories from not only ecosystem builders but also startups and investors in a national and international scale through out a trip from the North to the South, starting from Hanoi, to Danang, then HCMC. In Hanoi and Danang, HATCH! FAIR THE FIFTH organizes elite conferences on September 23th and October 7th respectively with sharings and discussions from top leaders and entrepreneurs representing leading companies around the world. In addition, HATCH! BATTLE – the annual startup competition will hold its semi final pitching event to select best companies to the final round in HCMC. In HCMC, HATCH! FAIR THE FIFTH will be held on October 27 & 28, with two core activities: Entrepreneurship Conference and Startup Exhibition. Entrepreneurship Conference continues to be the place to share knowledge, evaluation and predictions about the latest technologies such as AR, VR, AI, Block chain and IoT in Vietnam and other regional areas, along with experience in management during key stages of development. Startup Exhibition is expected to present 200 businesses from technology and creative industries to introduce their products and services, together widen and engage network of customers, partners and investors. Returning in 2017, HATCH! FAIR THE FIFTH is expected to be outstanding since it will be held in at least three entrepreneurship hubs in Vietnam. Please keep updated with us from our social channels: ► Hanoi (September 23): ► HCMC together with flagship exhibition (October 27-28): Different from other startup events in Vietnam, HATCH! VENTURES positions HATCH! FAIR as the place where not only startup builders but also experts and entrepreneurs from diverse, leading industries to come and share the lastest trends and insights. Previously, HATCH! FAIR 2016 attracted 3,000 visits in 2 days, dozen of business delegstions, 120+ companies with technology-based as exhibitors and 70+ top speakers with experience and insights in latest technology trend (including AI, VR, Bitcoin) from 20+ countries around the world. For further information, please go to HATCH! FAIR THE FIFTH official website: . Contact: fair@hatch.vn | +84 4 6275 7406 Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms