Gris i '16

Gris i ’16 – Grønn gla’ gris Gris i ‘16 er arenaen for fremtidsbønder. Kongressen inneholder fagforedrag på internasjonalt nivå, tilpasset en norsk svineprodusents hverdag. Opp mot 500 kvm er satt av til stand-område hvor aktører og utstyrsleverandører kan invitere til fagprat og demonstrasjoner. Gris i ‘16 ønsker å sette svineprodusenten og beslutningstagere i svinenæringa i fokus. •Vår målgruppe er først og fremst svineprodusenter, dernest deres rådgivere, leverandører og organisasjoner •Vi skal skape et samlingspunkt av faglig og sosial karakter •Vi skal ha presentasjoner fra et internasjonalt svineproduksjonsmiljø •Vi skal legge til rette for at leverandører og fagorganisasjoner kan presentere budskap og produkter