Gia Đình Đồng Tâm – Ngày Hội Gia Đình Cơ Quan EVN SPC năm…

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Mục đích – Đề cao vai trò của gia đình đối với xã hội. – Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho CBCNV nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam. Thông qua các nội dung của ngày hội, từng thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội thể hiện những kỹ năng cũng như vai trò, trách nhiệm trong ngôi nhà chung, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. – Tạo không khí thi đua, vui tươi, phấn khởi và gắn kết giữa các Công đoàn viên trong khối Cơ quan EVN SPC; từ đó tạo động lực để CBCNV hăng hái thi đua, rèn luyện, phấn đấu trên từng lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chung của EVNSPC 2. Yêu cầu: – Chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, trên tinh thần thi đua lành mạnh, trung thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các gia đình CNVCLĐ cơ quan, đồng thời không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác của đơn vị. – Tổ chức trang trọng, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm. 3. Đối tượng – Số lượng tham dự : a. Tham dự Cuộc thi “Gia đình đồng tâm”: • Đối tượng:  Gia đình bao gồm ba mẹ và ***;  Nếu chưa có gia đình, cá nhân có thể bắt cặp với nhau để tạo thành một gia đình giả định với đầy đủ thành viên vợ chồng *** cái; • Số lượng:  Đối với các Tổ Công đoàn: tối thiểu 01 gia đình đăng ký dự thi  Mỗi Công đoàn bộ phận: tối thiểu 02 gia đình đăng ký dự thi b. Tham dự và cổ động: • Toàn thể CNVCLĐ đang công tác tại cơ quan EVNSPC, bao gồm cả chồng/ vợ/ *** của CNVCLĐ đang công tác tại cơ quan EVNSPC. • Số lượng: Không hạn chế. (Nhưng yêu cầu có đăng ký trước vối BTC để công tác chuẩn bị được chu đáo) IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC – BAN GIÁM KHẢO: 1. Ban tổ chức: – Ông Nguyễn Phước Đức– Phó TGĐ, TBVSTBPN,TT.Cơ Quan : Trưởng ban – Bà Nguyễn Thanh Thủy– CT.CĐ Cơ quan, PTBVSTBPN: Phó Ban – Ông Dương Cao Phi – Phó CT.CĐ Cơ quan : Phó ban – Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – UV TV BCH, PTBVSTBPN : Phó ban – Bà Vũ Thị Luyến – UV.BCH Công đoàn Cơ quan : Ủy viên – Ông Nguyễn Hữu Thoại – Bí Thư Đoàn Thanh Niên Cơ quan: Ủy viên 2. Ban Giám khảo: – Đại diện Cơ quan EVNSPC (dự kiến): Ô. Nguyễn Vĩnh Phúc –Phó CT Công đoàn EVNSPC. – Đại diện Nghệ sỹ (dự kiến): Nghệ sỹ biểu diễn – Huấn luyện viên YoYo – Đại diện khách mời (dự kiến): Bà Trần Thị Nhung – Nguyên Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 2. Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms