Festival Biển Nha Trang 2017

Chương trình Festival biển 2017 bao gồm 9 nhóm hoạt động: Nhóm chương trình chính, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động quần chúng, triển lãm, thi đấu và biểu diễn thể thao, hoạt động du lịch, giáo dục, ẩm thực, thương mại. “Mở rộng bàn tay bè bạn” là ý tưởng của đơn vị tổ chức, với 4 sự kiện chính tại Quảng trường 2-4 là lễ khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Tôi yêu biển đảo và bầu trời Việt Nam”; trong đó điểm nhấn là sân khấu khai mạc được thiết kế theo mô hình tàu du lịch quốc tế. Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms