Exhibitions' Opening Invitations: 9 June 2017

(English below) Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory kính mời quý vị đến tham dự buổi khai mạc của hai triển lãm: một bởi 5 nghệ sĩ của Saigon Artbook và một bởi nghệ sĩ Nguyễn Thuý Hằng. Ở triển lãm ‘I, Me, Mine – Trong Tôi, Của Tôi’, 5 nghệ sĩ trẻ – Trần Kim Hoa, Đỗ Nguyễn Lập Xuân, Hoàng Nam Việt, Xuân Hạ (Grandmadeadxh), và Yatender – là tâm điểm của ấn bản mới nhất của chuỗi Saigon Artbook (SGAB), đồng tổ chức bởi The Factory và inpages. Các nghệ sĩ này đưa chúng ta trên một hành trình khám phá các cột mốc của ‘cái tôi’ – nơi chốn, kết nối, vẻ bề ngoài, và nhận thức – nhằm xem xét cách các yếu tố không ngừng đan xen này định hình các thể hiện nghệ thuật và cảm xúc đã trở thành nền tảng cho tính cách *** người. Mời quý vị xem thêm chi tiết về triển lãm và nghệ sĩ tại đây: Trong khi đó, ở triển lãm ‘Lịch sử cuộc Viễn du: Cát trong tai tôi, trôi dạt thế giới’, nghệ sĩ Nguyễn Thuý Hằng tái hiện lại mối tương quan giữa việc xuất bản văn chương và tạo dựng hình ảnh, khơi gợi nhận thức về việc các nghệ sĩ thị giác ngày nay là những cá nhân mang tư tưởng văn hoá độc đáo đứng giữa các phương tiện và phương pháp sáng tác khác nhau. Diễn ra tại không gian trưng bày trên tầng 1 của The Factory, Thuý Hằng dẫn dắt chúng ta vào chuyến du hành xuyên suốt quá trình làm sách của cô – từ lúc ý tưởng được thành hình cho đến khi bản in cuối cùng ra đời. Mời quý vị xem thêm chi tiết về triển lãm và nghệ sĩ tại đây: Đêm khai mạc không tính phí vào cổng cho cả hai triển lãm. ————————————- The Factory Contemporary Arts Centre would like to invite you to the openings of two exhibition: one by Saigon Artbook and one by Nguyễn Thuý Hằng. In the exhibition “I, Me, Mine”, 5 emerging artists are featured – Trần Kim Hoa, Đỗ Nguyễn Lập Xuân, Hoàng Nam Việt, Xuân Hạ (Grandmadeadxh) and Yatender – in the newest addition to the Saigon Artbook (SGAB) canon, co-organized by The Factory and inpages. These artists take us on a journey, exploring the cornerstones of the ‘self’ – place, connection, appearance and perception – examining how these continually interweaving elements shape the artistic and emotional expression that becomes fundamental to human character. For more information about the exhibition, please visit: Meanwhile, in the exhibition ‘Histoire d’un Voyage: Sand in my ears, adrift of the world’, artist Nguyễn Thuý Hằng celebrates the relationship between text and image making, encouraging awareness that visual artists today are unique cultural thinkers straddling multiple media and methodology. Displayed in the upper galleries of The Factory, Thúy Hằng takes us on a journey – from conception to final print – of her book making. For more information about the exhibition, please visit: There is no entrance fee applied for both exhibition on the opening night. Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms