Et evidensbasert perspektiv på gangrehabilitering og gang…

Vi ønsker velkommen til gratis seminar i Oslo den 29. januar 2020 fra kl. 9.30 – 10.30. Seminaret er relevant for fysio- og ergoterapeuter. Vi gjør oppmerksom på at foredraget av Ria Cuppers vil være på engelsk. Hvordan fasilitere gange hos barn med en funksjonsnedsettelse på den mest effektive måten? Foredragsholder for dagen er Ria Cuppers. Ria har 35 års erfaring som fysioterapeut fra Belgia. Hun er en dedikert og engasjert fysioterapeut som ønsker å forbedre hvert enkelt barns motoriske kapasitet for å være aktiv og delta i hverdagen. Hun fokusere på evidensbaserte metoder og inkludere hjelpemidler i rehabiliteringsperspektivet for å støtte barnets utvikling. Ria er oppfinneren og grunnleggeren av det nye og unike ganghjelpemiddel – Hibbot. Ria er i tillegg til å være klinisk fysioterapeut også akademisk medarbeider ved Universitetet i Antwerpen, Belgia. Tema for dagen:  Ganghjelpemidler i et ICF perspektiv Evidensbasert perspektiv på gangrehabilitering Hibbot som bro bygger Made for Movement vil i tillegg ha en kort presentasjon om trenings og aktivitetshjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse. Påmeldingsfrist er 10. januar 2020. Seminaret begynner kl 9.30. Det er registrering fra kl 9.00. Enkel servering er inkludert. Fjerne eller oppdatere arrangement