B&W CUP #3 / Lead

B&W CUP #3 LEAD / 2020 (Scroll down for english) Så er det blevet tid til årets tredje afdeling af B&W CUP 2020. Deltagerbegrænsning på 100 deltagere. Deadline for tilmelding til konkurrencen er søndag d.13. september. Der er INGEN tilmelding på konkurrencedagen. Konkurrence: Denne afdeling er en totalrute konkurrence med efterfølgende finale. Rutebyggerne sætter 15 ruter i 4 kategorier fra 5c+ – 8a. De 6 bedste herrer og damer kvalificer sig til finalen + et wildcard der findes ved lodtrækning bland dem der vil være med. Efter kvalifikationen skruer vi op for den gode stemning med en super sjov pausekonkurrence, lækker musik og en masse forskellige lodtrækningspræmier! Rangliste: Til B&W CUP #4 d.21. november kårer vi årets vindere af B&W CUP 2020. Vinderne er de deltagere der har klaret det bedst til B&W CUP konkurrencerne i årets løb. Det er de 3 bedste resultater der tæller på ranglisten. Dermed behøves man ikke deltage til alle 4 konkurrencer, men som minimum deltage til 3 konkurrencer hvis man ønsker at vinde ranglisten Ud over den store ære i at få sit navn indgraveret på vores ranglistepokaler, så kan vi afsløre at præmierne til årets ranglistevindere aldrig har været større. Sponsorer: – Petzl er hovedsponsor til B&W CUP. – Friluftsland – CLIF Bar – Aire Libre Import (Climbskin og 8C+) Samarbejdspartner: – Dansk Klatreforbund: Dette års B&W Cup er en del af Boulder Cup og Lead Cup. Et kæmpe tak skal lyde til vores sponsorer. De er med til at sørge for at der er fede boder at kigge i og helt vilde præmier at vinde! – Husk at du ikke behøves at være den bedste for at vinde præmier, der er nemlig også lodtrækning blandt alle deltagere 😉 Rutebyggere: Mere info kommer. Dagsprogram: 11:30 Indskrivning åbner 12:30 Indskrivning lukker 13:00 Kvalifikation start 18:00 Kvalifikation **** 19:00 Finale start Tilmelding: Pris: 150,- Tilmeld dig på vores hjemmeside www.blocs-walls.dk eller via billetlinket i denne begivenhed.Tilmelding åbner d.13. august. Tilmeldingsfrist er tirsdag d.13. september Deltagerbegrænsning på 100 deltagere. Vi ses i Blocs & Walls ——————————————————————————————- It is time for the third part of B&W CUP 2020. Participant limitation on 100 participants. Deadline for registration sunday, September 13. No registration on competition day. Competition: This part is a totalroute competition with following finals. The routesetters set 15 routes in 4 categories, from 5c+ – 8a. The 6 best men and women qualify for the final + a wildcard found by lottery among those who want to join. After the qualification we crank up the good vibes with a super fun pause competition, great music and various lottery prizes! Ranking: At B&W CUP #4, November 21. we announce this year’s winners of the B&W CUP 2020. The winners are the participants who have climbed the best for the B&W CUP competitions during the year. It is the best 3 results that count in the rankings. This means that you do not have to participate in all 4 competitions, but at least participate in 3 competitions if you want to win the ranking. In addition to the great honor of having your name engraved on our ranking trophies, we can reveal that the prizes for this year’s rankings winners have never been greater. Sponsors: – Petzl is the main sponsor of the B&W CUP. – Friluftsland – CLIF Bar – Aire Libre Import (Climbskin and 8C+) Collaboration: – Danish Climbing Association: This year’s B&W Cup is part of the Boulder Cup and Lead Cup. A huge thank you should go to our sponsors. They help make sure there are cool stalls to look at and wild prizes to win! – Remember that you do not have to be the best at winning prizes, which is also a draw among all participants;) Routesetters: More info coming. Program: 11.30 Registration opens 12.30 Registration closes 13.00 Qualification start 18.00 Qualification ends 19.00 Final start Registration: Price: 150, – Register on our website www.blocs-walls.dk or via the ticket link in this event. Registration opens August 13. Registration deadline is Sunday, September 13. Participant restriction of 100 participants. See you in Blocs & Walls Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms