Big Data & Machine learning on Google Cloud at Vietnam

For the English version, please scroll down Dữ liệu lớn & Máy học Xu hướng sử dụng dịch vụ Cloud là nhu cầu thiết thực đang gia tăng nhanh chóng. Cùng những chuyên gia hàng đầu đến từ Google & GoPomelo khám phá những công nghệ mới nhất hiện nay chưa từng được biết đến, nhưng mang đến lợi ích không tưởng cho doanh nghiệp. GoPomelo, đối tác cao cấp của Google Cloud, chân thành kính mời quý khách đến tham dự buổi hội thảo vào thứ Tư ngày 07 tháng Sáu 2017 tại hội trường Dreamplex, thảo luận về: – Sự lớn mạnh của Dữ liệu lớn và Máy học – Chia sẻ những thành công với Google Cloud – Nền tảng dữ liệu trên Google Cloud – Máy học – Demo – Trải nghiệm dịch vụ Google Cloud miễn phí Đăng kí: Big Data & Machine Learning on Google Cloud Innovation is accelerating because of what Cloud can do. Join us to learn more how the modern enterprise is benefiting from the latest in Cloud technology. GoPomelo, a Google Cloud Premier Partner, cordially invites you to a seminar at the Dreamplex Auditorium on June 07, 2017 to discuss: – Evolutions of Big Data and Machine Learning – Success Stories with Google Cloud – Google Cloud Data Platform – Google Cloud Machine Learning – Demonstration – Get Started on GCP Register: Hủy bỏ hoặc cập nhật sự kiện Fievent.com | Tiếp xúc | Privacy | Terms