«Bazarek na sterylizację wiejskich kotek i leczenie ich m…

Kotka MEGI niestety przegrała walkę z chorobą 🙁 wszystkim którzy wspierali ją i jej opiekunkę duchowo jak i finansowo bardzo serdecznie dziękujemy I prosimy o dalszą pomoc! W chwili obecnej niniejszy bazarek zbiera na sterylizację wiejskich kotek. Zwierzęta na wsiach nie mają tyle szczęścia co te w miastach. Są zapomniane i pozostawione same sobie. Rokrocznie rodzą całe stada kociąt, których większość już od urodzenia balansuje na granicy życia i śmierci. Nie do wszystkich pomoc dociera w odpowiednim czasie. Część ginie, część długotrwale zmaga się z chorobą. My nie jesteśmy w stanie patrzeć na takie cierpienia i to tych najmniejszych najbardziej bezbronnych. Dlatego rozpoczynamy akcję sterylizacji i kastracji! Bazarek dalej pozostaje pod opieką ŚTOZU jednak zmienia się numer konta na które należy dokonywać wpłat za wylicytowane fanty (KONIECZNIE z dopiskiem: DAROWIZNA NA KOTY): BANK ZACHODNI WBK 50 1090 2327 0000 0001 0394 1688 Osoby, które nie są zainteresowane zakupami na bazarku bardzo prosimy o darowizny na ten szczytny cel jakim jest sterylizacja zwierzat bezdomnych (KONIECZNIE z dopiskiem: DAROWIZNA NA KOTY): BANK ZACHODNI WBK 50 1090 2327 0000 0001 0394 1688 Bazarek jest powiązany z wydarzeniem :

https://www.facebook.com/events/1194998247195302/1195024293859364/

Pokaż mi Pełny opis zdarzeń

FANTY DOSTĘPNE NA TYM BAZARKU SĄ OD OSÓB WIELKIEGO SERCA, KTÓRYM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ W IMIENIU ZWIERZAKÓW. DYSPONENTEM FANTÓW JEST ANNA DAWID. I NADAL BARDZO SERDECZNIE PROSIMY O PRZEKAZYWANIE FANTÓW DO LICYTACJI JEŚLI COŚ WAM ZBYWA, KAŻDY GROSZ SIĘ LICZY A ZWIERZAKI BĘDĄ DZIĘKI WAM MIEĆ SZANSĘ NA LEPSZE ŻYCIE!!! ♥ ♥ Zapraszamy gorąco do udziału – mamy dużo ciekawych i niepowtarzalnych przedmiotów, w tym rękodzieło. W imieniu potrzebujących zwierzaków z całego serca z góry Państwu dziękujemy za udział w bazarku!!! ♥ ♥ ♥ UWAGA!!! BAZAREK JEST AKTYWNY CAŁY CZAS, DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU!! W trosce o dobrą współpracę przedstawiamy Państwu regulamin bazarku 🙂 1. Bazarek organizowany jest w formie miesięcznych edycji. Czas trwania każdej edycji jest podany w opisie bazarku. 2. Przedmioty wystawione mogą mieć: – cenę wywoławczą (licytacja) CW – cenę kup teraz KT – obie powyższe CW + KT 3. W przypadku licytacji, trwa ona do dnia i godziny podanej w opisie bazarku. Jeśli podana jest np. godzina 22:00 to wygrywa ostatnia oferta z godziny 21:59 4. Koszty wysyłki (KW) ponosi kupujący, chyba, że wystawiający przedmiot w poście poda inaczej. W przypadku braku informacji w poście, koszty wysyłki ponosi kupujący. 5. Wpłaty za nabyte przedmioty kupujący jest obowiązany uregulować przelewem na wskazane przez organizatora konto bankowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości prywatnej z podsumowaniem zakupów. Inne terminy wpłat muszą być uzgodnione z organizatorem bazarku. 6. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym zgodnie z punktem 5 lub w terminie uzgodnionym z organizatorem bazarku, organizator zastrzega sobie prawo ponownego wystawienia przedmiotu na bazarku, bez ponownego wzywania kupującego do zapłaty. 7. Koszty wysyłki kupujący wpłaca na konto wskazane przez wystawiającego przedmiot na bazarku. 8. Wysyłka nabytych przedmiotów odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu płatności (za przedmiot i za koszty wysyłki), chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku uzgodnienia zwłoki w wysyłce przedmiotów (np. gdy kupujący nabył kilka przedmiotów w opcji KT, a inne przedmioty licytuje i czeka na koniec edycji bazarku), kupujący proszony jest o dokładne podanie oczekiwanej daty wysyłki. Nabywający jest proszony o dokładne podanie adresu wysyłki (imię, nazwisko, ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy). 9. W przypadku nabycia przez kupującego przedmiotów od więcej niż 1 osoby z Kielc, organizator dołoży starań, aby zorganizować wspólną wysyłkę przedmiotów (1 paczka), chyba że kupujący postanowi inaczej. 10. W przypadku przedmiotów wystawionych przez osoby z Kielc, możliwy jest odbiór osobisty zakupionych przedmiotów na terenie miasta Kielce. Kupujący jest obowiązany poinformować organizatora o wyborze tej formy, po zakończeniu licytacji lub wybraniu opcji KT. Odbiór przedmiotów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dokonania wpłaty, chyba że strony postanowią inaczej. 11. Wysyłka lub odbiór osobisty fantów może nastąpić tylko i wyłącznie po zaksięgowaniu przelewu na koncie podanym przez organizatora i w przypadku wysyłki na koncie osoby wysyłającej przedmiot. ****** Tu można zapoznać się z niezwykłą historią chorej kotki Megi, która przeszła wiele i dzielnie walczyła o życie:

https://www.facebook.com/events/918498651518368/

Fievent.com | Kontakt | Privacy | Terms