Argentum inviterer: Hvordan får vi flere kvinnelige inves…

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel oppleves deler av næringslivet som lite mangfoldig.  Kun en femtedel av nye aksjeselskaper i Norge har kvinnelig gründer, ifølge SSB. Og regjeringens ferske handlingsplan viste at to tredjedel av alle gründere er menn, mens det for hver kvinne som har fått investeringer fra finansieringskilder som såkornfond eller venturekapitalfond er 25 menn i samme situasjon. Argentum ønsker å slå et slag for et mer mangfoldig finans- og tidligfasemiljø. Derfor samler vi dyktige investorer og gründere i Stavanger 20 november. Disse kommer for å inspirere oss med historier fra sine selskaper og investeringer. Du vil blant andre møte: Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør i Argentum Ingrid Teigland Akay, partner i Hadean Ventures som investerer i norske og nordiske selskaper innen helseteknologi og life science. Karoline Sjødal Olsen, gründer og daglig leder i Blue Lice – en teknologi for å ta knekken på lus ved oppdrettsanlegg. Flere navn publiseres i løpet av september. Fullt program publiseres på våre hjemmesider i løpet av kort tid. Fjerne eller oppdatere arrangement