Antibiotikaresistens – ikke bare et problem for mennesker

Velkommen til seminar med The Life Science Cluster og Ard Innovasjon ved NMBU Antibiotikaresistens – ikke bare et problem for mennesker Antibiotikaresistens er mye omtalt folkehelseutfordring. Det færre tenker over, er at antibiotikaresistens ikke bare er et problem for mennesker, men også for matfatet vårt – husdyr- og planteproduksjon. Hvilken nytte kan forskning på antibiotikaresistens innen human helse ha for veterinær- og plantemedisin – og omvendt? Hva blir konsekvensene av en slik utveksling? Bli med oss til nettverksmøte på NMBU for å høre hva som rører seg! Programmet oppdateres fortløpende 8.30: Frokost 9.00: Presentasjoner Solveig Sølverød Mo – Veterinærinstituttet Tage Thorstensen – NIBIO Pål Rongved – UIO 10.00: Mingling Fjerne eller oppdatere arrangement